Etiske retningslinjer

IMG_7586.jpg
 
 

I Gandsfjord Karateklubb ønsker vi at alle barn og voksne skal føle seg
trygge og godt ivaretatt. En viktig verdi i klubben er å skape et godt
miljø og samhold.

Det er et krav i Gandsfjord Karateklubb at alle instruktører skal
fremlegge en politiattest uten anmerkninger. Dette anser vi som
viktig for at alle våre medlemmer skal kunne ha tillitt til våre
instruktører. Foreldre skal være sikre på at deres barn er i gode
hender når de er på trening.

Klubben ønsker å holde et høyest mulig nivå på treningene. Vi sender
stadig instruktører på trenerkurs og treningsleirer. Dette for å bidra
til at våre trenere forbedrer sin kompetanse og holder seg oppdatert
på nye endringer.

Karate er en kampkunst for mennesker i alle aldersgrupper. Det er en
sport som hjelper barn mellom 5-12 år å forbedre sin motoriske
utvikling og bevegelighet. Det er viktig at trenere som instruerer
yngre aldersgrupper har tålmodighet og har evnen til å motivere
barna.

Under treningene lærer medlemmene å kunne forsvare seg selv. Alt
våre medlemmer lærer på treningene, skal kun brukes i våre
treningslokaler under kontrollerte omgivelser. Det er ikke lov til å ta i
bruk ulike karate-teknikker utenfor treningslokalene.