Mandag 18:30 - 20:00 Nybegynnere, oransje og blåbelter over 12 år (ugradert - 7. kyu)

Hovedinstruktør: Jarle / Yilmaz
Hjelpeinstruktør: Knut

19:30 - 21:00 Gult til sortbelter (6. kyu - 4. dan) Hovedinstruktør: Jarle / Yilmaz
Onsdag 17:00 - 17:50 Barn  5-7 år (Tigerpartiet)

Hovedinstruktør: Trond
Hjelpeinstruktør: Sergio

18:00 - 19:20 Barn  8-11 år

Hovedinstruktør: Line
Hjelpeinstruktør: Sergio

19:30 - 21:00

Alle over 12 år

Hovedinstruktør: Trond, Sergio og Eivind

Fredag 18:00 - 19:00 Barn  8-11 år Hovedinstruktør: Jarle
Hjelpeinstruktør: 
Hege og Ingrid
19:10 - 20:40

Kamptrening, for alle graderte
over 12 år

Hovedinstruktør: Eivind