Gradering

IMG_7570.jpg
 
 

I Karate har de ulike utøverne forskjellige farger på beltene som holder drakten på plass. Fargen på beltet er en indikasjon på den erfaring utøveren har. Når man starter med karate får man et hvitt belte. Uavhengig av hvilken farge man har på beltet skal man vise gjensidig respekt. Fargen på beltet skaper et større ansvar for de med mye erfaring, til å hjelpe de med mindre erfaring.

Når utøveren har deltatt på x antall treninger kan han/hun prøve å gradere seg. Målet med en gradering er å vise overfor en sensor at man har lært ulike teknikker og stillinger. Dersom man ikke har lært det pensum som kreves, får man ikke et ”gratis belte”. Man må gjøre seg fortjent til den fargen man bærer rundt hoftene.

Vi har ulike graderingssystemer som avhenger av hvilket parti man går på. For Tigerpartiet (5-7 år) får utøveren en stripe på beltet etter han/hun har deltatt på 5 treninger. Juniorer (8-11 år) må ha 24 treninger for å gå opp til en mon-gradering. Seniorer (12 år+) må ha 25/35 treninger for å gradere seg. (Avhengig av vår- eller høst-semester)

I Syllabusen står alt det pensum man trenger å lære oss. Trykk her for å se Syllabusen.

Gradering foregår to ganger i året, i starten av Juni for vår-semesteret, og i starten av Desember for høst-semesteret. Se kalenderen for neste gradering

isami-premium-kyokushin-kyu-belt-with-full-name-em.jpg