Adressen til lokalene vi trener i er Hovebakken 7, 4306 Sandnes.

Parker på fremsiden av Svindland bygget eller på andre ledige parkeringsplasser. Se opp for anleggstrafikk.
Pr. i dag er det ingen skilt som viser hvor klubben holder til. Dette vil komme etterhvert.
Hvis du ikke finner frem, ring Ulf på Tlf. 930 22 010.

sks01.jpg

Gå langs siden av Svindland bygget til du kommer til hovedinngangen.

sks02.jpg