Forbundstinget og Karatetinget

I helgen (26.05 - 27.05) dro Line og Ulf til Oslo for å representere Gandsfjord Karateklubb på Karatetinget og Forbundstinget. 

Selve forbundstinget for Kampsportforbundet ble arrangert på søndagen. Her møtes alle typer kampsport, blant annet karate, taekwondo, jujutsu, Wushu, Kendo, Akikan m.m. Alle de som elsker å drive med ulike former for kampkunst møtes på en og same arena. Vi setter opp budsjetter, behandler regnskap og drøfter hvordan Kampsportforbundet skal jobbe fremover de neste årene. Helgen ble avsluttet med at et nytt styre i Kampsportforbundet ble valgt.  

Dagen før avholdt de ulike typene kampsport sitt eget seksjonsmøte. Alle de ulike stilartene inn under karate ble samlet på karatetinget. På karatetinget flyttes fokuset et hakk ned og omhandler hvordan vi ønsker å utvikle Karate-Norge. Her ble ulike saker behandlet, deriblant godkjenning av regnskap og budsjett, langtidsplan og valg. I langtidsplanen vedtar karatetinget en strategiplan for de neste 6 årene. Langtidsplanen ønsker å fremme Trygghet, Samhold og Respekt, samtidig som det jobbes med kvinnerekruttering, økt samarbeid, klubbutvikling og kommunikasjon. 

Under karatetinget ble det valgt et nytt styre for karateseksjonen. I valgkomiteens innstilling var Line fra Gandsfjord Karateklubb innstilt som styremedlem. Det var ønskelig å ha en ungdomsrepresentant i styret. Vi er stolt av å kunne si at hun ble valgt inn som styremedlem med 97% oppslutning av de stemmeberettiget.

Vi er veldig fornøyd med nytt og dyktig styre i karateseksjonen. Styret består av flere engasjerte mennesker. Deriblant ble Jannikke Berger innvalgt som seksjonsleder og Torbjørn Amundsen innvalgt styremedlem. Fullkontakt er dermed sterkt representert i styret. Det er viktig å understreke at dette er mennesker som jobber for likhet og rettferdighet mellom de ulike stilartene. De er opptatt av mangfold og at bredden skal være i fokus. Det er viktig å vise respekt overfor alle grenene innen karate. Alle utgjør Karate-Norge. Vi har troen på at styret kan bidra til en positiv utvikling av hele vårt Karate-Norge. 

Respekt - Høflighet - Ydmykhet

 

Her ser man det nye styret i Karateseksjonen.

Her ser man det nye styret i Karateseksjonen.