Årsmøte i Gandsfjord Karateklubb

Det blir årsmøte for klubbens medlemmer på Torsdag, 14. mars 2019 kl. 18:00.

Sted
Ulf Emsøy, Slettmyra 43, 4034 Stavanger, Tlf. 930 22 010

Saker
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 28. februar 2019. Sakene kan sendes Ulf Emsøy, ulfemsoy@yahoo.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes/legges ut en uke før årsmøtet.

Påmelding
Det vil bli hengt opp påmeldingslisten i treningslokalet. Viktig at alle skriver seg opp på listen slik at vi får bestilt inn nok pizza.