Oppstart

Vedlikeholdsarbeidet i treningslokalet er nå endelig ferdig, og det blir derfor ordinære treninger for alle fra mandag 26. august. Treningstidene er som før.