Styremøte tirsdag 31.juli

Tidspunkt:       Tirsdag 31.juli
Sted:               Møterommet i Sandnes Kampsportsenter

 

Deltakere:

Leder Ulf Emsøy
Nestleder Jarle Sundvor

Kasserer Lise Løvereide

Materialforvalter Tor Egil

Styremedlem Eivind Nærland
Styremedlem Line Svendsen
Styremedlem Trond Bergill

 

Hege og Yilmaz var også til stede under møtet.

 

Meldt forfall

Ingen har meldt forfall

 

Styret var beslutningsdyktig med 7 stemmeberettigede.

 

 

Sak nr. 01.18 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent

 

Sak nr. 02.18 Dugnad H18
Det ble vedtatt at vi skal fortsette med salg av enjoy guider. Tor Egil og Line er ansvarlig for organisering.

 

Sak nr. 03.18 Kostnader ifm. EM 2018
Det ble drøftet om klubben skal dekke kostnader ifbm. å sende dommere til EM i Russland i 2018. NKKO dekker kr. 3000 for reise og opphold. Ulf og Yilmaz reiser fra Gandsfjord Karateklubb. Det ble enstemmig vedtatt at klubben skal dekke de resterende utgiftene for Ulf og Yilmaz.

 

Sak nr. 04.18 Ganddalsdagen er 25.08
Styre vedtok at:

Yilmaz skal knuse noe og står for innkjøp av siporeksblokeker. Ulf er ansvarlig for at det settes opp en plan for oppvisning. Trond er ansvarlig for at det er folk på stand og ting på stand. Vi har brosjyrer som kan deles ut inne i lageret. Det må printes ut tiger-lapper. Vi kjøper nye knuseplater, Tor Egil er ansvarlig for dette.

 

Sak nr. 05.18  Innkjøp av utstyr
Styre vedtok enstemmig at vi skal bruke inntekter fra enjoy dugnaden på innkjøp av utstyr. Vi setter opp et budsjett på ca. 20.000 kroner. Det skal kjøpes bigmit og/eller gandan evt. annet utstyr som fremstår som ønskelig. Eivind er ansvarlig for å finne priser og sette opp et forslag til innkjøp. Han sender deretter dette videre til styret for godkjenning per mail.

 

Sak nr. 06.18  25 års jubileum
Vi har booket Shihan Javier til 19.-21.oktober. Budsjett settes til 10.000 kroner. Flybiletter kommer på ca 2500 kroner. Vi kjøper en gave for ca. 500 kroner. Honorar blir på ca 7.000 kroner. Samlingen skal være åpen for alle og det vil bli instruert i både kamp og kata.

Line sjekker opp i hvordan man kan søke støtte fra Kampsportforbundet. Line hører med Jannike Berger og Geir Havreberg. Line har ansvar for deltakerliste. Lise sjekker opp i organisering av betaling via vipps. Javier bor hos Yilmaz, han henter på flyplass. Yilmaz er ansvarlig for bestilling av restaurant. Hege lager et skriv til avisene. Line fikser forslag til invitasjon. Ulf er ansvarlig for å ”designe” innbydelse og sjekke opp i priser på hotell. Tor Egil er ansvarlig for salg av utstyr.

Styremøte onsdag 06.12.17

Tidspunkt: Onsdag 06.12.17
Sted: Møterommet i Sandnes Kampsportsenter

Deltakere:
Leder Ulf Emsøy
Nestleder Jarle Sundvor
Sekretær Eivind Nærland
Styremedlem Tor Egil
Styremedlem Line Svendsen
Meldt forfall:
Kasserer Lise Løvereide
Styremedlem Trond Bergill
Styret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede.

Sak nr. 01.17 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent
 

Sak nr. 02.17 Ny ordning rundt politiattester

Styret vedtok enstemmig følgende:
Trond Bergill er ansvarlig for innhenting og oppfølgning av politiattester.
Ulf Emsøy er vedkommende sin personlige vara. Videre skal klubben ta
en ny gjennomgang av alle instruktørene sine politiattester i løpet av
starten av 2018.

Sak nr. 03.17 Nettside

Styret vedtok enstemmig følgende:
Det ble vedtatt at klubben sin nettside skal få et nytt oppsett, som Ove
Kuvåssæter har sagt seg villig til å sette opp. Styret vedtok at det kan
brukes opp til 2000 kroner mer i året på drifting av nettsiden.
Ove og Ulf skal videre finne ut hvordan fakturering og lignende blir mest
hensiktsmessig.
Utformingen av ny nettside skjer i starten av 2018. I den forbindelse er
det satt opp dato for fotografering av instruktører onsdag 03.01.17.

Sak nr. 04.17 Sosial komite

Styret drøftet om klubben skal få en formell sosial komite. Per dags dato
er det en uformell komite. Samtidig ble det drøftet om denne
formaliseringen skal gjøres på årsmøtet eller på et ordinært styremøte.
På dette punktet kom ikke styre frem til noe spesifikt.

Sak nr. 05.17 Informasjonsskriv til foreldre og medlemmer

Styret drøftet om det skal lages et informasjonsskriv til foreldre og
medlemmer. Formålet med et slikt skriv ville vært å informere om
muligheten til å være støttemedlem og dermed ha stemmerett på
årsmøtet. Dersom en formalisering av sosialkomiteen vil skje på
årsmøtet, kunne skrivet hatt informasjon om dette. Samtidig muligheten
for foreldre til å kunne være med i en slik komite.
Styret vedtok ikke noe på dette punktet.