Styremøte tirsdag 31.juli

Tidspunkt:       Tirsdag 31.juli
Sted:               Møterommet i Sandnes Kampsportsenter

 

Deltakere:

Leder Ulf Emsøy
Nestleder Jarle Sundvor

Kasserer Lise Løvereide

Materialforvalter Tor Egil

Styremedlem Eivind Nærland
Styremedlem Line Svendsen
Styremedlem Trond Bergill

 

Hege og Yilmaz var også til stede under møtet.

 

Meldt forfall

Ingen har meldt forfall

 

Styret var beslutningsdyktig med 7 stemmeberettigede.

 

 

Sak nr. 01.18 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent

 

Sak nr. 02.18 Dugnad H18
Det ble vedtatt at vi skal fortsette med salg av enjoy guider. Tor Egil og Line er ansvarlig for organisering.

 

Sak nr. 03.18 Kostnader ifm. EM 2018
Det ble drøftet om klubben skal dekke kostnader ifbm. å sende dommere til EM i Russland i 2018. NKKO dekker kr. 3000 for reise og opphold. Ulf og Yilmaz reiser fra Gandsfjord Karateklubb. Det ble enstemmig vedtatt at klubben skal dekke de resterende utgiftene for Ulf og Yilmaz.

 

Sak nr. 04.18 Ganddalsdagen er 25.08
Styre vedtok at:

Yilmaz skal knuse noe og står for innkjøp av siporeksblokeker. Ulf er ansvarlig for at det settes opp en plan for oppvisning. Trond er ansvarlig for at det er folk på stand og ting på stand. Vi har brosjyrer som kan deles ut inne i lageret. Det må printes ut tiger-lapper. Vi kjøper nye knuseplater, Tor Egil er ansvarlig for dette.

 

Sak nr. 05.18  Innkjøp av utstyr
Styre vedtok enstemmig at vi skal bruke inntekter fra enjoy dugnaden på innkjøp av utstyr. Vi setter opp et budsjett på ca. 20.000 kroner. Det skal kjøpes bigmit og/eller gandan evt. annet utstyr som fremstår som ønskelig. Eivind er ansvarlig for å finne priser og sette opp et forslag til innkjøp. Han sender deretter dette videre til styret for godkjenning per mail.

 

Sak nr. 06.18  25 års jubileum
Vi har booket Shihan Javier til 19.-21.oktober. Budsjett settes til 10.000 kroner. Flybiletter kommer på ca 2500 kroner. Vi kjøper en gave for ca. 500 kroner. Honorar blir på ca 7.000 kroner. Samlingen skal være åpen for alle og det vil bli instruert i både kamp og kata.

Line sjekker opp i hvordan man kan søke støtte fra Kampsportforbundet. Line hører med Jannike Berger og Geir Havreberg. Line har ansvar for deltakerliste. Lise sjekker opp i organisering av betaling via vipps. Javier bor hos Yilmaz, han henter på flyplass. Yilmaz er ansvarlig for bestilling av restaurant. Hege lager et skriv til avisene. Line fikser forslag til invitasjon. Ulf er ansvarlig for å ”designe” innbydelse og sjekke opp i priser på hotell. Tor Egil er ansvarlig for salg av utstyr.